0597 76 00 30

Home E Actueel E Steeds slimmer ontwerpen

Steeds slimmer ontwerpen

1 november 2022

Dirk-Jan Jelsma is ontwerper en bestekschrijver voor de civiele infrastructuur. Voordat hij bij Syntera kwam is hij veel gedetacheerd. Van wegontwerp tot de aanleg van hoogspanningsmasten, overal waren uitdagingen en problemen waar hij zich graag in vastbeet. Telkens zag hij ook kansen en manieren om werkprocessen te verbeteren. Dirk-Jan legt uit hoe hij zijn ervaring deelt binnen het ontwerpteam van Syntera.

Waarom slimmer?
Je plaatst Dirk-Jan niet gemakkelijk in een hokje. Zijn onbedwingbare nieuwsgierigheid maakt dat hij graag wil weten hoe iets in elkaar steekt, maar ook hoe iets beter kan. Hoe kunnen omslachtige werkzaamheden efficiënter? Zijn er manieren om repeterende handelingen te automatiseren? Het geeft hem energie om de snelheid en kwaliteit van het ontwerp omhoog te brengen, in de breedste zin van het woord.

Bij het ontwerpen is veel informatie over het gebied benodigd, wat beschikbaar is in een geografisch informatiesysteem (GIS). Een soort database waarin alle gebiedsinformatie staat opgeslagen. Deze informatie is niet altijd één op één over te brengen naar het tekenprogramma, wat zou betekenen dat de informatie of niet meekomt, of handmatig moet worden overgenomen naar het ontwerpprogramma.

Op zo’n moment bedenkt Dirk-Jan zelf een oplossing om de informatie toch in te kunnen laden. Zo wordt er veel onnodige tijdsverspilling voorkomen. Vaak betekent dat een stukje programmeerwerk in Civil 3D, iets wat Dirk-Jan zichzelf heeft aangeleerd.

Durf te falen om je ontwerp te verbeteren
Hoe meer informatie beschikbaar is in het tekenprogramma, hoe waardevoller een tekening wordt. Dirk-Jan zorgt er altijd voor dat informatie tussen systemen zo optimaal mogelijk kan worden uitgewisseld.

Door verder in een geïntegreerd logboek alle keuzes en afspraken bij te houden, kan bijvoorbeeld bij ziekte een collega gemakkelijk het stokje overnemen. Bij Syntera overleggen de ontwerpers regelmatig om hun gezamenlijke werkwijze te verbeteren en verder op elkaar af te stemmen.

Een ontwerper heeft vaak te maken met specifieke problemen, kant-en-klare oplossingen zijn er meestal niet. Dirk-Jan houdt ervan om door trial and error op zoek te gaan naar de weg die wél werkt. Daar hoort dus ook bij dat je durft te falen, anders blijf je altijd op de veilige weg waarvan je zeker weet wat de uitkomst zal zijn.

Vernieuwen is essentieel
Voor Dirk-Jan is het essentieel om steeds te vernieuwen en te verbeteren, want alleen daardoor blijf je relevant in een sterk veranderlijke ontwerperswereld. Blijf omdenken, is zijn advies. Verbreed je horizon, ook als ontwerper, door bijvoorbeeld ook bestekken te leren schrijven, zodat je breed inzetbaar bent. Door je context te verruimen zullen je tekeningen ook naar een hoger niveau gaan, is zijn overtuiging. Iedereen kan dezelfde tekensoftware gebruiken, maar kan jij het misschien net slimmer gebruiken dan anderen?

Maak gebruik van elkaars kracht
Iedereen heeft unieke kwaliteiten, de kans is groot dat jouw collega net weer een andere mix van talenten heeft dan jij. De combinatie van ieders sterke punten bij elkaar zorgt dat je gezamenlijk veel beter wordt dan alleen de som der delen. Dirk-Jan adviseert ontwerpers om hier vooral gebruik van te maken, juist dan ontwikkel je.

Samenwerken is ook een kunst, die iedereen moet leren. Sommigen zien verandering per definitie als een bedreiging, onbekend maakt immers onbemind. Heb hier ook begrip voor bij elkaar, help elkaar de toegevoegde waarde van verandering in te zien. Alleen dan kan je daadwerkelijk samen beter worden.

Deel dit artikel: