0597 76 00 30

Bestek

Civiel, Groen, Infra

Home E Diensten E Civiel E Bestek

Bestek

Is het ontwerp gereed, weet jij wat je buiten wilt maken? Dan is het tijd om dit vast te leggen in een contract. Een veel voorkomend contractdocument voor projecten in de fysieke leefomgeving, binnen de disciplines infra, civiel en groen is een RAW-bestek of raamovereenkomst. Deze bekende, veelgebruikte systematiek en aanpak geeft kaders om afspraken te maken, vast te leggen in een contract en hieraan voor iedereen duidelijke voorwaarden te verbinden.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Een veel voorkomend contractdocument is een RAW-bestek of raamovereenkomst

Onze experts stellen het bestek op met het ontwerp in de hand. De uitvoering dient haalbaar en realiseerbaar te zijn. We hebben aandacht voor de juridische, administratieve en technische voorwaarden en leggen deze zorgvuldig vast. Het bestek is doordacht en wordt altijd intern getoetst.

Is een bestek gemaakt, dan geldt dit document als basis voor het contractmanagement. Het vormt de werkomschrijving voor de realisatie. Het bestek geldt voor inschrijvende aannemers als uitgangspunt voor de kostprijs en uitvoeringsmethode en voor directievoering & toezicht als controlemiddel.

Tot slot: In een bestek omschrijven wij wat geëist wordt. Veel projecten worden aanbesteed op basis van het gunningscriterium van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De voorwaarden hiervoor leggen we vast in een leidraad, waarin nauwkeurig staat omschreven wat gewenst wordt.

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl