Communicatie

 

Ieder project en proces valt of staat met goede communicatie. Een project is en blijft altijd mensenwerk. Wij helpen jou in elke discipline in de gebouwde leefomgeving op het gebied van communicatie: van idee tot tender en van ontwerp tot uitvoering.

 

  • Raakvlakmanagement | Er zijn altijd externe factoren die van invloed zijn op het verloop van een project. Wij kijken voor jou over de projectgrenzen heen. Zo borgen wij ook voor jou het raakvlakmanagement.

  • Tendermanagement | De tender, een van de meest intensieve onderdelen van een project. Wij verzorgen voor jou de analyse van het project en van de uitvraag. Zo brengen we de harde en zachte kant van het project samen.

  • Omgevingsmanagement | Rekening houden met de belangen van de omgeving, het lijkt simpel, maar dat is het zeker niet altijd. Wij stellen voor jou de plannen op en houden samen met jou de omgeving tevreden.

  • Burgerparticipatie | De buurt laten meebeslissen over hun eigen wijk, dat is waar het bij burgerparticipatie om draait. Gezamenlijk met de buurt en overheidsinstantie zetten wij het initatief om tot een gedragen ontwerp.

  • EMVI-/BPKV-plannen | Onze professionele tekstschrijvers zetten jouw technische input om in een begrijpelijk en goed lopend verhaal. Zo schrijven wij ook voor jou het winnende plan.


 

   

   Vragen?

   Tim helpt je graag verder!

 

   Wie is Tim?