Bouw

Syntera Bouw maakt bouwen mogelijk. Wij helpen jou om jouw plannen te realiseren. Zo bouwen we samen aan wat jij straks buiten ziet en wilt zien. Ben jij initiatiefnemer, aannemer of ontwikkelaar van een bouwproject In welke fase jouw project zich ook bevindt en welke rol jij ook hebt, de experts van Syntera Bouw zijn de juiste gesprekspartner in alle fasen van jouw bouwproject. Wij bieden praktische ondersteuning of volledige ontzorging. Voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Syntera Bouw helpt jou graag met:

 • Projectplannen | Ieder project begint met een eerste idee. Wij vertalen eisen, wensen en ideeën naar een plan. Dit vormt de basis van ieder bouwproject. Zo weet iedereen wat we gaan doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.
 • Haalbaarheidsstudies | Wat is mogelijk? Zijn de plannen haalbaar? Mogen we bouwen, wat we willen bouwen? Wij toetsen de haalbaarheid van plannen. Wij spreken de taal van het bevoegd gezag en beleidsmakers. Maar ook van de gebruiker, aannemer of ontwikkelaar. Samen komen we tot een haalbaar, maakbaar en betaalbaar plan en project.
 • Bouwkundig advies | De bouw is complex. Er moet met veel factoren rekening worden gehouden. Wat is praktisch? Wat is maakbaar? Onze experts voorzien jou in iedere fase van het juiste advies. Of het gaat over materiaal, bouwwijze of aanpak. Wij adviseren jou over keuzes, besparingen en optimalisaties.
 • Ontwerp, 2D en 3D | Wij maken plannen zichtbaar. Wij schetsen, ontwerpen en tekenen. Onze ontwerpers vertalen ideeën naar een ontwerp. Samen brengen we het ontwerp stap voor stap verder. Een creatief schetsontwerp wordt een voorlopig ontwerp. Met iedere stap wordt het ontwerp concreter. Een voorlopig ontwerp resulteert in een definitief ontwerp. En ga je buiten aan de slag? Dan maken we een uitvoeringsontwerp.
 • Visualisaties | Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Daarom maken wij 3D-visualisaties of video’s. Zo gaan plannen leven. Deze visualisaties zetten we onder andere in bij overleg met de omgeving (omgevingsmanagement of participatie of het aanvragen van vergunningen.
 • Constructieberekeningen | Bij vrijwel ieder bouwproject is een constructieberekening nodig. Door op de juiste momenten deze berekeningen te maken zijn plannen haalbaar en maakbaar. Ze zijn constructief voldoende sterk. Ook kunnen wij op deze manier constructieve onderdelen op een juiste wijze inpassen in het ontwerp.
 • BENG-berekeningen | Met een BENG-berekening wordt de energieprestatie van een woning of een utiliteitsgebouw bepaald. Deze berekening is sinds 1 januari 2021 een verplicht onderdeel bij de vergunningsaanvraag van nieuwbouw. Dit geldt voor woningbouw en utiliteitsbouw.
 • Vergunningen & Procedures | Niets is vervelender dan een vergunning, die niet verstrekt wordt. Plannen dienen projecten te worden. Een tekening een bouwwerk. Door vroegtijdig het bevoegd gezag te betrekken bij het de projectplannen, de haalbaarheidsstudies en het ontwerp worden procedures eenvoudig en vergunningen makkelijker verstrekt.
 • Ramingen & Calculaties | Bouwen kost geld. Veel geld. Maar hoeveel geld? Onze experts brengen dat voor jou in kaart. Wij maken ramingen in iedere fase. Ook maken we uitvoeringsbegrotingen en gedetailleerde kostprijsberekeningen. Zo weet jij in iedere fase en op ieder moment waar je aan toe bent. Hierin geldt altijd, dat wij jou proactief zullen adviseren over keuzes, besparingen en optimalisaties.
 • Contract & Aanbesteding | Is het ontwerp klaar? Zijn vergunning verstrekt? Dan kan het bouwen beginnen. Maar wie gaat bouwen? Hoe neem je daarin het juiste besluit? Wij adviseren jou bij het opstellen van het contract of het kiezen van de juiste aanbestedingsvorm. Wij kennen de bouwwereld en adviseren over de geschikte bouwpartner of aannemer.
 • Projectmanagement | Een (bouw)project kent een begin en een eind. De mogelijkheden en middelen zijn altijd begrenst. Daarom bewaken en sturen wij op het gebied van tijd (planning), geld (budget) en kwaliteit. Zo realiseren wij het hoogst haalbare binnen een reëel tijdspad en voor de juiste investering.

Vanaf initiatief tot uitvoering is Syntera Bouw de partij, waar je op kunt bouwen. Onze experts kunnen snel schakelen en behouden overzicht. Wij kennen de weg in de bouwwereld en leggen een link tussen plan en praktijk. Kwaliteit is leidend. Onze plannen en ontwerpen zijn haalbaar, maakbaar en betaalbaar. Waarmee kunnen we jou helpen? 

   

   Vragen?

   Tim helpt je graag verder!

 

 

  Wie is Tim?

 

Ben je op zoek naar begeleiding in communicatietrajecten als omgevingsmanagement of het schrijven van plannen? Kijk dan hier > 'Communicatie'