Civiel

 

Met onze brede ervaring uit de praktijk, zijn we breed inzetbaar op het gebied van Civiele Techniek. Wij ondersteunen en adviseren onze klant vanaf het allereerste ontwerp tot de daadwerkelijke oplevering.

 

Ontwerp | Uitwerking van alle mogelijke ontwerpen; van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp, zowel in 2D als 3D.

Contractmanagement | Begeleiden van opdrachtgevers bij contractkeuze, tendercoördinatie en aanbestedingsbegeleiding. Ondersteunen en adviseren van aannemers van uitvraag tot onderhoud.

Directievoering & toezicht | Het begeleiden van de uitvoering, waarbij kwaliteit, budget en planning strak in het oog worden gehouden. Het resultaat is een eindresultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen. 

Kostenmanagement en kostencalculatie | Het verzorgen van het rekenwerk, zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase. Budgetbepaling, projectraming, hoeveelheidsbepaling, kostprijscalculaties en projectfinanciën; alles is mogelijk.

Project- en procesmanagement | Het overzien van het hele project, van begin tot eind. Het schrijven van projectplannen, uitvoeren van raakvlak-, kwaliteits- en contractmanagement en de begeleiding op het gebied van verificatie en validatie.

Projectengineering | Wij zijn de schakel tussen OG en ON. Wij houden altijd rekening met de uitvoerbaarheid van bestekken en werkomschrijvingen.

Risicomanagement | Systematisch identificeren van projectrisico’s aan de hand van bijvoorbeeld de RISMAN-methodiek. Het beheersen en verdelen van projectrisico’s, opstellen en bijhouden van risicodossiers. 

Werkvoorbereiding | Het maken planningen en faseringen, opstellen van de benodigde uitvoeringsplannen, V&G-plannen en kwaliteitsplannen. Ook inkoop, aanvraag van vergunningen en revisie behoren tot het takenpakket.

 

 

Nanne Hildenbrant

 

   Vragen?

   Nanne helpt je graag verder!

 

 

Wie is Nanne?